Follow Us

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych

Po tym gdy ochrona danych osobowych w Internecie została prawnie uregulowana, pojawiła się nowa funkcja, a w zasadzie pojecie wprowadzone przez ustawę o ochronie danych osobowych. Jest to funkcja tak zwanego administratora danych osobowych. Zgodnie z ustawą o danych osobowych administratorem danych osobowych może być osoba, ale też i podmiot gospodarczy lub inna instytucja, która jest odpowiedzialna za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Ochrona danych osobowych w Internecie

Administrator danych osobowychTaka osoba, lub instytucja w zależności od tego, jak to zostanie w danym przypadku określone wyznacza także cel zbierana danych oraz zakres i sposób ich gromadzenia. Dane osobowe, nad którymi czuwać powinien administrator danych osobowych mogą być gromadzone w bardzo dobrze uporządkowanym zbiorze danych osobowych, ale mogą być one także bardzo mocno rozproszone. Niezależnie od tego w jaki sposób są one przechowywane, to administrator bezpieczeństwa informacji odpowiada za ich prawidłową ochronę. Szczególną ochroną należy objąć tak zwane dane wrażliwe. O ile do zwyczajnych informacji osobowych dostęp mogą i powinni mieć pracownicy danej instytucji, a dane takie mogą znaleźć się na przykład w systemie informatycznym wykorzystywanym przez daną instytucję, to już w sytuacji gdy są to dane wrażliwe, nie jest to takie oczywiste.

Administrator bezpieczeństwa informacji

Nawet pracownicy określonej firmy, która takie dane zbiera nie powinni mieć do nich dostępu bez wyraźnej potrzeby. Umieszenie takich danych w systemach informatycznych wymaga ich odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony, w taki sposób aby dostęp do nich miały tylko o wyłącznie osoby, które są do tego upewnione. Sami zainteresowani, czyli osoby, których dane osobowe są gromadzone w takich instytucjach powinny mieć też wgląd do tego jakie dane na ich temat zostały zgromadzone i do jakich celów są, czy też będą one wykorzystywane. Ustawa określa też czas przez jaki takie dane osobowe mogą być przechowywane. Jeśli nie są one już danej firmie potrzebne to konieczne jest ich prawidłowe, zgodne z przepisami trwałe usunięcie ze zbiorów danej firmy.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz