Inne usługi

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, które zgromadzone są w zbiorach danych osobowych podlegają ochronie, ale ochrona danych osobowych może być różna w zależności od tego jakiego typu są to dane. Do najmniej chronionych danych osobowych zaliczyć można takie podstawowe informacje jak na przykład adres poczty elektronicznej. (więcej…)