Follow Us

Konto bankowe oraz lokaty

Lokaty terminowe to najbardziej podstawowy sposób inwestowania nadwyżek gotówkowych. Jej zaletą jest oczywiście wysoki poziom bezpieczeństwa całej inwestycji, między innymi ze względu na tak zwane gwarancje bankowe. Przyjrzyjmy się zatem w jaki sposób można faktycznie na

Czytaj więcej

Konta i lokaty bankowe

Depozyty bankowe są jednym z istotniejszych elementów gospodarki. Są one stosowane jako podstawowa forma oszczędzania i lokowania pieniędzy. Mają także wpływ na sytuację gospodarczą. Zmniejszanie lub zwiększanie redyskontowych stóp procentowych, w oparciu o które ustalane są

Czytaj więcej