Follow Us

Dane osobowe w sieci

Każda instytucja czy też firma która w związku ze swoją działalnością przetwarza dane osobowe, jest zobowiązana do tego, aby odpowiednio zadbać o kwestie takie jak ochrona danych osobowych w Internecie. Nawet małe firmy mogą gromadzić wszak wiele informacji osobowych o swoich klientach. Za każdym razem gdy dokonujemy zakupu w sklepie podać musimy swoje dane osobowe. Na potrzeby prowadzenia działalności mogą być one przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe w sieciNa ogół takie przetwarzanie dotyczy tylko i wyłącznie samej sprzedaży, ale zdarzają się też wyjątki. Wyjątkiem może być możliwość wysyłania przez dany sklep internetowy czy też i inną firmę specjalnych powiadomień do klientów. Tak zwany newsletter może być wysyłany jednak tylko i wyłącznie wtedy gdy klienci sklepu się na to zgodzą. Zgodę można wyrazić jednak poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu przy zamawianiu konkretnych produktów. Nie jest to jednak, a w każdym razie zgodnie z prawem nie powinno być w żadnym razie pole obowiązkowe, przy zamawianiu konkretnych produktów. Ponadto, za każdym razem gdy otrzymujemy taką właśnie informacje powinniśmy mieć możliwość szybkiego wypisania się z listy. Nad bezpieczeństwem takich informacji, które są na ogół przechowywane w bazie danych firmy powinien czuwać administrator bezpieczeństwa informacji.

Konieczne zabezpieczenia

Konieczne są nie tylko stosowne zabezpieczenia elektroniczne dzięki którym osoby nie powołane nie będą miały w żadnym razie dostępu do takich właśnie informacji, ale też i nadzór nad zgromadzonymi informacjami. Nie powinny one trafiać w żadnym razie do osób, które nie posiadają odpowiedniego upoważnienia. Jeśli też zgodna na przetwarzanie takich danych zostanie przez osobę zainteresowaną cofnięta, lub też jeśli zmieni się cel przetwarzania takich informacji to nie mogą być one już w danej firmie w żadnym razie przetwarzane chyba, że uda się ponownie uzyskać stosowną zgodę od osoby, której dane te będą dotyczyły. Osoby zajmujące się administracją takich danych powinny być przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz