Follow Us

Efektywne zarządzanie procesami biznesowymi

Efektywne zarządzanie procesami biznesowymi

Czym jest zarządzanie procesowe?

Zarządzanie procesowe jest definiowane jako całość systematycznych, powtarzalnych i ciągłych działań, związanych z planowaniem i monitorowaniem wykonania określonego procesu w firmie lub przedsiębiorstwie, w taki sposób aby można było w 100% zrealizować cele firmy.

Zarządzanie procesowe wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik, dzięki którym możliwe będzie definiowanie, wizualizacja, mierzenie i kontrola procesów, które mają za zadanie spełnić wymagania klienta. Przy czym klientem może być zarówno odbiorca lub klient finalny, jak i pracownik.

Efektywne zarządzanie procesami

Poniżej zostaną zaprezentowane podstawowe zasady, jakimi należy się kierować, aby w swojej firmie wdrożyć system efektywnego zarządzanie procesami.

  1. W każdej firmie potrzebna jest doskonała komunikacja i współpraca pomiędzy pracownikami. Firma musi więc podjąć walkę z tzw. „silosami”, które są odpowiedzialne za utrudnianie współpracy i komunikacji pomiędzy poszczególnymi departamentami, działami czy pionami w firmie.
  1. Procesy biznesowe powinny być nie tylko ustnie analizowane, ale również prezentowane w graficznej formie, jako mapy procesów i ich przebiegów.
  1. Konieczne jest ustanowienie funkcji właściciela procesu. Będzie on odpowiedzialny za przygotowanie projektu przebiegu procesu w poprzez całej organizacji. Ponadto weźmie na siebie odpowiedzialność za nakłonienie poszczególnych kierowników działów do uznania, że cały proces jest ważniejszy niż interes pojedynczej komórki organizacyjnej.
  1. Ocena pracowników jest dokonywana na podstawie mierników efektywności procesów
  1. Procesy biznesowe muszą być regularnie doskonalone
  1. Efektywne zarządzanie procesami sprawia, że poszczególni pracownicy mają świadomość korzyści, jakie płyną z poprawy procesów w firmie.
  1. Sugestie dotyczące usprawnienia pracy w danym dziale nie mogą wywoływać obruszenia wśród kierownika danej komórki organizacyjnej
  1. Konieczne jest poszukiwanie rozwiązań, które będą optymalne z punktu widzenia dobra całej firmy.
  1. Zarząd w odczuwalny sposób musi się włączyć we wspieranie idei zarządzania procesowego w firmie

10. Wśród pracowników i zarządu firmy musi panować prawdziwe przekonanie, że możliwe jest budowanie trwałej przewagi na rynku, bazując nie tylko na cechach danych produktów lub usług, ich jakości lub cenach ale także dzięki wyjątkowym procesom, które odróżniają firmę od konkurencji.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz