Follow Us

Jak dotrzeć do klienta?

Jak dotrzeć do klienta?

Marketing masowy wypierany jest obecnie przez marketing bezpośredni. Ten ostatni jest uważany za znacznie skuteczniejsze narzędzie promocji i sprzedaży. Pozwala on bowiem lepiej identyfikować i zaspokajać potrzeby klientów. Istotną cechą marketingu bezpośredniego jest interakcja między oferującym towary lub usługi a ich odbiorcą. W jej toku sprzedawca może lepiej poznać oczekiwania konsumenta i dostosować do nich swoją ofertę. Odbiorca komunikatów reklamowych może zaś lepiej wyartykułować swoje potrzeby.

W marketingu bezpośrednim kwestią wielkiej wagi jest sprawna komunikacja bezpośrednia. To właśnie ona umożliwia dotarcie do klienta i określenie jego preferencji. Pozwala ona ponadto na przywiązanie go do danej marki. W dobie intensywnej rynkowej rywalizacji lojalny konsument jest bardzo pożądany, dlatego też wiele firm tworzy rozbudowane programy lojalnościowe. Omawiana właśnie forma marketingu sprawia także, iż klient może wpłynąć na charakter produktu, który zakupuje. To współuczestnictwo także przywiązuje go do danej marki.

Rozwój rynku

Wydaje się, że wraz z rozwojem rynku – zwiększeniem się ilości oraz poprawą jakości oferowanych dóbr i usług, pojawianiem się coraz to nowych jego segmentów – marketing bezpośredni i powiązane z nim formy komunikacji będą tylko zyskiwały na znaczeniu. Sprzedawcy, konkurujący o uwagę klienta, będą zmuszeni do stosowania coraz subtelniejszych metod marketingowych. Będą dążyli do ‘zaprzyjaźnienia się’ z konsumentem i skłonienia do skorzystania z usług oferowanych właśnie przez nich lub zakupu właśnie ich towarów.

Tendencje

Skutki powyżej opisanych tendencji będą wielorakie. Po pierwsze, wzrośnie popyt na zintegrowane usługi telemarketingowe. Po drugie, rynek baz adresowych będzie stale się rozrastał. Po trzecie zaś intensywnie będą rozwijały się te technologie, które umożliwiają interakcję z klientem. Jako przykład można tu wymienić internetowe platformy komunikacyjne (np. Facebook) jako wygodne i efektywne narzędzie komunikacji i budowy więzi z klientem.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz