Follow Us

Jak rozliczyć dotacje unijną?

Jak rozliczyć dotacje unijną?

Fundusze unijne są wielką szansą na rozwój dla polskich przedsiębiorców i kołem zamachowym dla wielu projektów, które nie ujrzałyby światła, gdyby ich pomysłodawcom nie zapewniono dofinasowania.

Dotacje dla MŚP, jako atrakcyjna forma finansowania działalności ma też swoje inne nieco bardziej skomplikowane oblicze, a nazywa się ono rozliczeniem dotacji unijnej.

Otrzymanie dotacji to tak naprawdę pierwszy krok do sukcesu

Przyznaje środki finansowe trzeba jeszcze odpowiednio spożytkować i co najważniejsze poprawnie rozliczyć. Przede wszystkim powinniśmy absolutnie pamiętać o terminowym rozliczaniu środków. W tym wypadku nikt nie będzie tolerował opóźnień w dostarczeniu dokumentacji, a ewentualny poślizg oznacza zapłacenie bardzo wysokich odsetek. Żeby uchronić się przed najczęściej popełnianymi błędami, warto jeszcze przed wypełnieniem wniosku o dofinansowanie, zaopatrzyć się biuletyn, który wydają organizacje zajmujące się środkami unijnymi. W publikacji tej zawarte są przykłady najczęściej popełnianych błędów i wskazówki jak się przed nimi uchronić. O ile pomyłki, które zostaną popełnione na etapie konkursowym, przy składaniu wniosku o dofinansowanie skutkować będą co najwyżej nie przyznaniem nam środków finansowych. To na etapie realizacji projektu mogą one skutkować koniecznością zwrotu całości pomocy finansowej i olbrzymimi karami.

Sprawdź również https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-dla-msp

Środki unijne

Dlatego aplikując o środki finansowe musimy dokładnie określić jakie wskaźniki finansowe chcemy za ich pośrednictwem osiągnąć. Powinniśmy przewidzieć wszelkie możliwe zmiany rynkowe w takim zakresie jak ruchy cen, koniunktura, konkurencja czy zmiany preferencji odbiorców. Przewidywanie ryzyka i oszacowanie wpływu niekorzystnych zjawisk na powodzenie całego projektu jest tutaj kluczową umiejętnością, która pozwoli nam płynnie i bezproblemowo wykorzystać i rozliczyć środki unijne. Pamiętać też musimy, że większość projektów unijnych jest refundowana a nie zaliczkowana. Oznacza to w skrócie, że musimy mieć pełną świadomość, że posiadamy odpowiednie środki zapewniające nam płynność finansową przedsiębiorstwa.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz