Follow Us

Karta lunch: dla pracowników, którzy muszą otrzymywać posiłki profilaktyczne

Karta lunch: dla pracowników, którzy muszą otrzymywać posiłki profilaktyczne

Pracownicy, którzy pracują w szczególnie trudnych i uciążliwych warunkach, którzy wykonują prace związane z dużym wydatkiem energetycznym, powinni otrzymywać od pracodawcy posiłki regeneracyjne. Posiłki te muszą zostać zapewnione także pracownikom, którzy wykonują pracę w niskich temperaturach. Posiłki regeneracyjne każdy pracodawca musi zapewnić pracownikom bezpłatnie. Zorganizowanie posiłków w firmie, która nie ma własnego zaplecza kuchennego może być bardzo trudne. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest karta na posiłki regeneracyjne. Posiłki te często nazywane są również profilaktycznymi.

Jakie zalety ma karta?

Dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników do prac w niskich temperaturach, czy tych związanych z dużym wydatkiem energetycznym i zobowiązani są przepisami Kodeksu pracy do zapewnianie im zarówno posiłków, jak i napojów profilaktycznych, karta jest rozwiązaniem bardzo wygodnym. Zarządzanie kartą jest bardzo prosta. Pracownik otrzymuje ja tylko raz, a obowiązkiem pracodawcy jest tylko pamiętanie o tym, aby konto karty regularnie zasilać. Częstotliwość oraz kwota, którą karta będzie zasilana jest kwestią indywidualnego wyboru każdego pracodawcy.

Karta lunch: dla pracowników, którzy muszą otrzymywać posiłki profilaktyczne

Jakie korzyści karta przynosi pracownikom?

Karta na posiłki regeneracyjne jest rozwiązaniem korzystnym nie tylko dla pracodawców, ale także dla pracowników. Największą korzyścią dla pracownika jest oczywiście to, że podczas wykonywania prac na przykład przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, może zjeść ciepły posiłek. Zalety tego rozwiązania docenią szczególnie ci pracownicy, którzy większość prac wykonują na wolnym powietrzu. Za użytkowanie karty od pracowników nie są pobierane żadne opłaty. Nie ma też żadnych problemów, gdy pracownik zgubi kartę – w takiej sytuacji zostanie mu wydany duplikat. Zagubiona karta zostanie zablokowana, dzięki temu nie przepadną znajdujące się na niej środki.

Posiłki profilaktyczne to świadczenia, które są zwolnione z podatków. Za kartę na posiłki profilaktyczne nie trzeba więc odprowadzać podatku.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz