Follow Us

Konta i lokaty bankowe

Depozyty bankowe są jednym z istotniejszych elementów gospodarki. Są one stosowane jako podstawowa forma oszczędzania i lokowania pieniędzy. Mają także wpływ na sytuację gospodarczą. Zmniejszanie lub zwiększanie redyskontowych stóp procentowych, w oparciu o które ustalane są przez komercyjne banki poziomy oprocentowania depozytów, może wpływać na funkcjonowanie gospodarki. Przykładowo zmniejszenie stóp procentowych, którego świadkami jesteśmy obecnie powoduje zwiększenie ilości pieniądza w obiegu i tym samym pobudzenie gospodarki.

Zobacz też: http://www.bzwbk.pl/konta-bankowe/konta-standardowe/konto-30/konto-30-konto-dla-mlodych.html

Dla klientów banków konta bankowe to najbardziej podstawowe narzędzie wykorzystywane do oszczędzania. Poziom oprocentowania jest jednym z bardziej istotnych parametrów, które brane są pod uwagę przy wyborze konkretnego konta czy lokaty. Znaczenie ma także częstotliwość księgowania odsetek bankowych. Im częściej będzie to następowało tym lepiej dla klientów, którzy będą takie konta bankowe posiadali. Pod uwagę należy brać też kwestie dotyczące kosztów. Są to standardowe koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego. Wielu klientów jest jednak zwolnionych z takich opłat, choć niekiedy może to wymagać spełnienia przez klienta jeszcze jakiś dodatkowych warunków ustalonych przez bank. Przy oszczędzaniu pod uwagę trzeba brać także inny istotny element, którym jest kwestia opodatkowania przychodów z odsetek bankowych. W zależności od wysokości kwoty, może sprawić to, że oszczędzanie będzie mniej lub bardziej atrakcyjne dla klienta.

Dla banków jest to pewien sposób pozyskiwania kapitału, jednak bardzo mylnie sądzi się, że środki z depozytów są w całości przeznaczane na kredyty bankowe. W nowoczesnych systemach bankowych jest to nie dopuszczalne, ale pośrednio faktycznie to od poziomu wysokości zgromadzonych depozytów bankowych zależeć będzie w sporym stopniu zdolność kredytowa banku. Od każdego zgromadzonego depozytu bank odprowadza do banku centralnego określony procent środków, które przeznacza się na ustawowe rezerwy międzybankowe. Między innymi od poziomu zgromadzonych środków w postaci rezerw zależy to w jakiej wysokości kredyty udzielane mogą być przez konkretny bank.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz