Follow Us

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe podzielić można na podstawowe oraz te o wiele bardziej drażliwe, do których dostęp powinien być ściśle ograniczony. Mało tego profesjonalnie prowadzona ochrona danych osobowych przewiduje że wrażliwe dane osobowe powinny być gromadzone tylko i wyłącznie w ściśle określonych przypadkach a osoby które zajmują się administrowaniem takimi danymi powinny przejść specjalne szkolenia abi. Do danych wrażliwych zaliczane są już dane dotyczące stanu zdrowia danej osoby. Wynika z tego że na przykład w szpitalach do takich informacji uprawnione są tylko najbliższe, nie rzadko wskazanym przez samego chorego osobom.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Takie dane mogą być gromadzone w miejscu pracy czy przez firmy obsługujące różnych klientów. Mogą mieć zastosowania marketingowe w pewnych uzasadnionych przypadkach. Także podstawowe dane osobowe muszą podlegać stosownej ochronie. O tym w jaki sposób dokładnie powinno się takie dane chronić powinno się mówi nam stosowana ustawa, która uchwalona została stosunkowo późno. Dosyć długo bowiem wydawało się że konkretne regulacje prawne w tej dokładnie sprawie nie były od razu konieczne. Ważny jest także sposób przechowywania takich danych. Dzisiaj głównie przechowuje się je w systemach komputerowych.

Zabezpieczenie danych

Ważne jest więc ich stosowne zabezpieczenie takich danych w systemach komputerowych. Oczywiście dane mogą być przechowywane także w postaci papierowej ale dotyczy to głównie samych pracowników danych firm, których dokumentacja musi być tak przechowywana. Jeśli chodzi o klientów firmy to było by to po prostu nie praktyczne. Dane takie wykorzystuje się w celu wyszukiwania klientów, którzy spełniają określone kryteria. Jest to często stosowna metoda przy segmentacji rynku. W Polsce być może tego jeszcze tak bardzo nie widać, ale w innych krajach, takich jak Francja czy Stany Zjednoczone także religia może mieć wpływ na oferowane danym konsumentom produkty, a nawet okres w jakim prowadzona będzie dla nich akcja promocyjna. Planując dużą akcję marketingową nie sposób nie uwzględnić największych świąt rożnych religii.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz