Ochrona danych osobowych

Ustawa dotycząca ochrony danych osobowych, która została wprowadzona kilka lat temu znacząco zmienia wiele aspektów naszego życia, jednak należy wiedzieć, iż ochrona danych osobowych jest obecnie w zasadzie absolutną koniecznością. Jeśli się o to nie zadba to konsekwencje mogą być dosyć poważne. Dawniej gdy firmy niemiały problemów z przetwarzaniem danych osobowych w dowolny sposób, ponieważ nie regulowała tego żadna ustawa, a nawet żaden zapis prawny, dochodziło do wielu znaczących nadużyć.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych Aby im przeciwdziałać wprowadzone zostały przepisy, zgodnie z którymi nie ma możliwości przetwarzania takich danych, nawet jeśli firma wejdzie w ich posiadanie, bez uzyskania pisemnej zgodny osoby, której owe dane dotyczą. Aby się do nowych zasad dostosować, w wielu firmach organizuje się szkolenia abi, w przypadku których pracownicy, którzy mają do czynienia z takimi danymi są szkoleni odnośnie zasad ich prawidłowej ochrony. Dotyczy to nie tylko przetwarzania takich danych, ale też i ich przechowywania oraz ewentualnego niszczenia. Jeśli firma dysponuje dokumentami, na których znajdują sie takie dane, a czas ich obowiązkowego przechowywania upłynie to nie można ich po prostu wyrzucić na śmieci.

Przechowywanie danych

Konieczne jest ich prawidłowe zniszczenie z zachowaniem wszelkiego rodzaju procedur. Dotyczy to zarówno danych przechowywanych w papierowych dokumentach jak i też i tych, które są w wersji elektronicznej, czy to w bazach danych firmy czy też przechowywane w jakikolwiek inny sposób. Niszczenie danych, które są przechowywane w firmie elektronicznej wymaga oczywiście zastosowania specjalnego oprogramowania dzięki któremu każdy ma możliwość dokonania trwałego usunięcia takowych danych. Szczególną uwagę powinno się w przywiązywać właśnie do danych osobowych. Nie dopełnienie procedur wiązać może się z koniecznością zapłaty wysokich kar i ewentualnego odszkodowania, dla osoby, która w wyniku takich działań jak ujawienie danych osobowych została by poszkodowana, lub też czułaby się pokrzywdzona w jakikolwiek sposób.

Podobne wpisy: