Follow Us

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Jak wiadomo zgodnie z uchwaloną kilka lat temu ustawą obowiązują ograniczenia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy, kodo dane osobowe mają być przetwarzane musi wyrazić na to zgodę. Procedura tego typu może być dosyć mocno uproszczona głównie wtedy gdy chodzić będzie o sytuacje w przypadku których konkretne osoby będą na przykład stronami umów. Wtedy ich dane osobowe mogą być w związku z zawieraną umową przetwarzane.

Polityka bezpieczeństwa

Ochrona danych osobowychJednak i tutaj polityka bezpieczeństwa danych osobowych nakłada pewne ograniczenia. Nie można w żadnym razie ujawniać danych wrażliwych, które mogą znaleźć się w posiadaniu firmy, która takie dane będzie przetwarzać. Do takich danych zalicza się najczęściej informacje o przekonaniach politycznych konkretnych osób, ich preferencje seksualne czy też przynależność wyznaniową. Prawo zabrania też przetwarzania takich właśnie informacji o konkretnych osobach, chyba że jest to absolutnie konieczne, oraz osoby te wyrażą na to swoją pisemną zgodę. Należy wiedzieć przy okazji, że wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyraża się zgodę na to, iż dane te mogą być przetwarzane także w przyszłości, ale tylko i wyłącznie w takim samym celu. Na przykład może dotyczyć to procesu rekrutacyjnego.

Ochrona danych osobowych

Jeśli cel przetwarzania danych osobowych ulegnie zmianie to i owszem konieczne jest ponowne uzyskanie zgody osoby, które dane maja być przetwarzane. Jeśli firma tego nie zrobi to tym samym może złamać prawo. Podobne regulacje wprowadzono jeśli chodzi o prawa autorskie w Internecie. Dotyczy to w szczególności treści umieszczanych na stronach internetowych. Zarówno teksty jaki i zdjęcia czy inne materiały podlegać mogą ochronie prawnej. Mało tego w taki sam sposób można chronić także wysyłane pocztą elektroniczną informacje. Należy w tym celu zastosować specjalną klauzule, najlepiej na początku czy też na końcu wysyłanej w ten sposób informacji. Najwięcej regulacji jeśli chodzi o prawo autorskie dotyczy oczywiście oprogramowania komputerowego oraz utworów takich jak filmy czy też piosenki.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz