Follow Us

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, które zgromadzone są w zbiorach danych osobowych podlegają ochronie, ale ochrona danych osobowych może być różna w zależności od tego jakiego typu są to dane. Do najmniej chronionych danych osobowych zaliczyć można takie podstawowe informacje jak na przykład adres poczty elektronicznej. Nie oznacza to że firma do której napiszemy na przykład w sprawie podania o pracę będzie miała prawo takie dane sprzedać w celach marketingowych innych podmiotom, oczywiście że nie, ale będzie miała prawo ów adres poczty elektronicznej wykorzystać po to aby do nadawcy chociażby odpisać, nawet wtedy gdy nie wyraził on zgody na przetwarzanie czy wykorzystywanie jakichkolwiek danych osobowych.

Podział danych

Ochrona danych osobowychPoza tym wszystkie dane osobowe można podzielić na tak zwane dane zwykłe oraz dane szczególnie chronione. Zwykłe dane osobowe to oczywiście wszelkie podstawowe informacje na temat danej osoby. Mogą być to dane takie jak imię, nazwisko czy też adres zamieszkania, ale do zwykłych danych osobowych zaliczymy też numery pesel lub numer dowodu osobistego. Są to dane osobowe stosowane w wielu typowych sytuacjach, także i wtedy gdy podpisujemy umowę o pracę. Dane takie muszą podlegać stosownej ochronie, ale nie jest to ochrona na tak wysokim poziomie jak przy danych szczególnie chronionych. Na przykład w przypadku gdy jest to firma świadcząca usługi, to do typowych danych osobowych klientów uprawnionych może być wiele pracowników takiej firmy, którym dane te są potrzebne przy codziennej pracy.

Chronione dane – dostęp

Natomiast szczególnie chronione dane osobowe to dane do których dostęp powinny mieć osoby, które przeszły specjalne szkolenia abi. Do danych szczególnie chronionych czy też inaczej mówiąc danych wrażliwych zaliczymy na przykład informacje dotyczące pochodzenia danej osoby, czyli koloru skóry lub rasy, ale też preferencje seksualne, wyznanie i tym podobne informacje w których posiadanie mogą wejść niektóre instytucje. Mogą znaleźć się tutaj też informacje o przebytych lub aktualnych chorobach danej osoby. Z oczywistych względów do takich danych dostęp ma tylko ograniczona grupa osób.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz