Follow Us

Ochrona naszych danych osobowych

Ochrona naszych danych osobowych

Jako że przez bardzo długi czas nasze dane osobowe nie były odpowiednio prawnie chronione, w roku 2004 wprowadzona została specjalna ustawa w której dokładnie określa się wszelkie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Od tego czasu ochrona danych osobowych szkolenia jest już na odpowiednio wysokim poziomie, a wszelakie instytucje, które dane osobowe pozyskują muszą zgodnie z prawem dokładnie określać do jakich celów takie dane będą wykorzystywane. Poza tym wymagana jest odpowiednie zgoda na przetwarzanie wszelkich danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych

Ochrona naszych danych osobowychBrak takiej zgody oznacza, że dane osobowe nie mogą być przez podmiot gospodarczy w jakikolwiek sposób przetwarzane. Ustawa dotyczy nie tylko podmiotów gospodarczych ale także i instytucji państwowych, które siłą rzeczy mogą posiadać dosyć liczne dane osobowe na temat konkretnych osób. Ważne jest aby bezpieczeństwo danych osobowych było zapewnione na odpowiednio wysokim poziomie, w przeciwnym wypadku nie może być mowy, o tym instytucja taka mogła dysponować i operować danymi osobowymi. W ustawie bardzo precyzyjnie też określa się kto dokładnie jest odpowiedzialny za przetwarzane i przechowywanie danych osobowych. Osobą tą jest oczywiście administrator danych osobowych. Taka osoba powinna być odpowiednio przygotowana do swojej funkcji i wyznaczona przez podmiot gospodarczy który będzie takowymi danymi dysponował.

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

To właśnie sam administrator danych osobowych zgodnie z prawem wyznacza w jakich celach dane osobowe są przetwarzane i przechowywane. Może być to potrzebne na przykład w procesie rekrutacji czy to na uczelnie czy też do pracy, ale możliwe jest, że dane osobowe będą wykorzystywane w danym zakładzie pracy na przykład do automatycznego generowania umów z pracownikami. Jeśli w takich umowach powinny znaleźć się podstawowe dane osobowe, a najczęściej tak jest. Niekiedy cel wyznaczony przez administratora może wydawać się nieco dziwny, ponieważ dane mogą być zbierane „ w celu ich zbierania” ale wynikać może to ze specyfiki danej jednostki gospodarczej i konieczności odpowiedniego wykorzystania tych danych osobowych na przykład w systemie informatycznym, w którym rejestrowany jest każdy z pracowników.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz