Czym jest outsourcing i dlaczego warto z niego skorzystać?

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi jednoosobowej działalności gospodarczej logiczne jest, że jego firma zatrudnia pracowników. Ich zatrudnienie wiąże się różnymi sprawami. Przede wszystkim należy dbać o terminowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Oprócz tego pracodawca musi właściwie naliczać oraz odprowadzać podatki i składki ZUS. Innym obowiązkiem jest prowadzenie teczek pracowników oraz wystawianie im zaświadczenie o zarobkach. (więcej…)