Follow Us

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna

Jedną z możliwości, które daje nam obecnie Internet jest komunikowanie się z innymi. Umożliwia to między innymi poczta elektroniczna.

Czym jest poczta e-mail?

Jest ona rodzajem usług internetowych, które polegają na wysyłaniu i odbieraniu wiadomości tekstowych i nazywanych listami elektronicznymi. Do wiadomości tekstowych możemy dołączać również załączniki: dźwięki, obrazy, dokumenty w formie papierowej po przetworzeniu ich na obraz w wykorzystaniem odpowiedniego programu. W świetle obowiązujących przepisów prawnych mianem poczty elektronicznej określono świadczenie usług pocztowych z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

Z historii e-maili

Historia wiadomości e-mail (nie udało się znaleźć polskiej wersji) zaczęła się w roku 1965. Wynalazcami poczty elektronicznej byli: Glenda Schroeder, Louis Pouzin i Pat Crisman. W roku 1995 nie istniał jednak jeszcze adres poczty elektronicznej, wiadomości można było przesyłać jedynie pomiędzy osobami, które korzystały z tego samego komputera. Pomysł trójki programistów został unowocześniony przez Raya Tomlinsona w roku 1971. Od tego roku wiadomości tekstowe mogą być przesyłane pomiędzy użytkownikami różnych komputerów. W początkach funkcjonowania poczty elektronicznej wysyłanie wiadomości umożliwiał protokół CPYNET. Po nim stosowano FTP i UUCP. Od roku 1982 aż do dnia dzisiejszego używany jest protokół SMPT. Do pobierania poczty elektronicznej z kont e-mail służą dwa protokoły: POP 3 i IMAP.

Przechowywanie wiadomości

Warto pamiętać, że dostawcy usług internetowych muszą rejestrować kontakty swoich klientów w internetowej przestrzeni. Zobowiązuje ich do tego przyjęta w kwietniu 2009 roku dyrektywa Unii Europejskiej. Zgodnie z nią dostawcy muszą rejestrować także e-maile.

Poczta elektroniczna jest jedną z usług elektronicznych, które cieszą się ogromną popularnością. Umożliwia błyskawiczne przesyłanie wiadomości do osób znajdujących się w najbardziej odległych zakątkach kraju i świata. Daje możliwość wysyłania nie tylko korespondencji prywatnej, ale także służbowej.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz