Follow Us

Pomoc finansowa dla małych firm

Pomoc finansowa dla małych firm

Małe, często jednoosobowe firmy nierzadko borykają się z mniejszymi lub większymi problemami finansowymi. Możliwość rozwoju oraz modernizacji przedsiębiorstwa nierzadko jest ograniczana przez stronę finansową, czyli brak wystarczających środków na realizację konkretnych zadań.

Pomocne w tej kwestii okazują się dotacje unijne dla małych firm, czyli środki finansowe przeznaczone na realizację konkretnego zadania.

Dotacje unijne

Dotacje unijne, w zależności od charakteru, mogą obejmować nawet 80% wartości kwalifikowanej przedsięwzięcia. Jest to pomoc bezzwrotna, przeznaczona na rozwój i modernizację firmy. Warto podkreślić, że dotację możne uzyskać przedsiębiorca, który posiada własna firmę, jak również osoby zakładające własną działalność. Należy jednak pamiętać, że pozyskane środki muszą być przeznaczone na zadania uwzględnione w projekcie, obejmujące wyłącznie tzw. środki trwałe.

Modernizacja przedsiębiorstwa

Dotacje unijne dla małych firm to doskonały sposób, by rozwinąć i zmodernizować przedsiębiorstwo, uzyskując w ten sposób korzyści zarówno dla firmy, jak i jej klientów. Alternatywa ta adresowana jest dla firm działających we wszystkich branżach, zakładając rzecz jasna, że środki zostaną przeznaczone na zakup środków trwałych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki.

Przykładowo, jeśli rzecz dotyczy firmy budowlanej, pozyskane dzięki dotacji środki można przeznaczyć na zakup maszyn czy urządzeń, które pozwolą sprawniej i dokładniej wykonywać konkretne zadania tudzież poszerzyć ofertę o nowe działania. Ważne jest to, aby było to urządzenie dedykowane dla konkretnej branży. Podobnie rzecz wygląda w kwestii innych dziedzin.

Warto jednak podkreślić, że dotacje unijne dla małych firm mogą być także przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, kas fiskalnych, urządzeń multimedialnych, a także elementów wyposażeniowych, o ile planowana inwestycja korzystnie wpłynie na rozwój i funkcjonowanie danej jednostki.

Wydatkowanie środków unijnych powinno być zgodne ze zgłoszonym do konkursu projektem.

Więcej na http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-unijne/

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz