Follow Us

Popularność Rejestru Usług Rozwojowych

Popularność Rejestru Usług Rozwojowych

W związku z tym, że w Polsce coraz więcej uwagi zwraca się na rozwój społeczno-gospodarczy, tworzy się różnego rodzaju nowe projekty i rozwiązania, które mogą zapewnić szybszy i efektywniejszy rozwój. Do takich narzędzi należy między innymi Rejestr Usług Rozwojowych, którego wykonanie na początku 2013 roku zleciło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Popularność Rejestru Usług RozwojowychProfesjonalnym wykonaniem tego projektu zajęła się Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości. Wszystko ma wiele wspólnego z działalnością Europejskiego Funduszu Społecznego, który na rozwój właśnie takich projektów przeznaczył 80 miliardów euro na lata 2014-2020, w tym ponad 13 miliardów euro dla Polski, na programy o charakterze krajowym oraz regionalnym.

Wspominany rejestr jest związany przede wszystkim ze szkoleniami, jakie oferowane są przez Europejski Fundusz Społeczny w celu poprawy sytuacji na rynku pracy i pomocy bezrobotnym oraz przedsiębiorstwom, chcącym szkolić swoje kadry. Taki Rejestr Usług Rozwojowych ma stanowić przede wszystkim centralny element systemu zapewniania jakości.

To narządzie, które przyda się przedsiębiorcom, a także osobom indywidualnym, po to, żeby mógł istnieć swobodny dostęp do odpowiednich informacji na temat poszczególnych podmiotów szkoleniowych, u których dane przedsiębiorstwa lub osoby prywatne będą podnosić swoje kompetencje i poszerzać kwalifikacje. Narzędzie to daje nie tylko dostęp do informacji na temat instytucji szkoleniowych i ich pełnych ofert, ale pozwala również na swobodne ocenianie jakości świadczonych usług, dzięki czemu inni odbiorcy takich usług mogą w łatwiejszy sposób podjąć decyzję, z jakiej instytucji szkoleniowej będzie dla nich lepiej skorzystać.

Ponadto dzięki temu beneficjenci mogą w sposób bardziej precyzyjny dopasować ofertę szkoleniową do swoich potrzeb i wymagań. Zaletą rejestru jest fakt, że jest on otwarty na różnego rodzaju usług. Rejestr bierze pod uwagę usługi związane ze szkoleniami współfinansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny, jak i usługi komercyjne, opłacane przez samych zainteresowanych.

Usługi związane z finansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpisywane do rejestru są w sposób obligatoryjny, natomiast usługi komercyjne pojawiają się tam na dobrowolne życzenie i mogą mieć charakter promocyjny. Warto wspomnieć o tym, że Rejestr Usług Rozwojowych funkcjonuje w największej bazie ofert szkoleniowych, co jest jego kolejną zaletą. Testy pokazują, że rejestr cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych odbiorców.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz