Follow Us

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Zadaniem każdego nauczyciela jest dobre prowadzenie dokumentacji szkolnej. W końcu to od nas zależy, czy będzie ona sporządzona w sposób profesjonalny. Oczywiście nie musimy zajmować się wszystkimi przedmiotami szkolnymi. Skupmy się wyłącznie na swojej dziedzinie.

Prowadzenie dokumentacji szkolnejNa pewno będziemy musieli często przeprowadzać na lekcjach różnorodne testy, sprawdziany umiejętności, kartkówki i klasówki. To właśnie dzięki nim dowiemy się, czy uczniowie przyswoili dany materiał. Dlatego nie możemy z nich rezygnować.

Na szczęście przygotowanie takich sprawdzianów wcale nie jest aż tak trudne. Wystarczy, że wspomożemy się pewnymi książkami, a na pewno sami przygotujemy takie testy. Następnie zaopatrzmy się również w specjalne arkusze ocen ( ). To na nich będziemy notować wszystkie oceny, które wystawiliśmy swoim uczniom.

A pamiętajmy, że takie noty muszą być jawne i dostępne dla uczniów oraz dyrektora naszej szkoły i innych nauczycieli. Nie możemy więc ich trzymać wyłącznie dla siebie. Jeśli natomiast zaopatrzymy się przynajmniej w kilka sztuk takich arkuszy ocen, będziemy mogli je spokojnie rozdawać. Dzięki temu każdy uczeń dowie się, czy na pewno przyswoił dany materiał.

A to na pewno ułatwi mu dalszą naukę. Dodatkowo, takie arkusze szkolne sprawią, że cała dokumentacja szkolna będzie odpowiednio uzupełniona. A musimy o to regularnie dbać. W końcu nie chcemy narazić się na nieprzyjemne uwagi dyrektora szkoły. Jeśli więc będziemy regularnie uzupełniać takie arkusze, na pewno na tym zyskamy.

Pamiętajmy więc, że wręcz powinniśmy ułatwiać sobie wykonywanie pewnych zasad. Oczywiście obowiązkiem każdego nauczyciela jest przeprowadzanie klasówek oraz sprawdzianów, które mają na celu sprawdzenie umiejętności danych uczniów. A po zorganizowaniu takiego testu, wstawmy oceny danych uczniów do specjalnego arkusza.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz