Follow Us

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Ze względu na liczne naszycia w kwestii rozpowszechniania oraz oczywiście też przetwarzania danych osobowych, wprowadzona została prawna ochrona danych osobowych szkolenia na mocy odpowiedniej ustawy. W ustawie bardzo dokładnie przewiduje się sytuacje w których mogą być przetwarzane dane osobowe, oraz w jakich warunkach dane takie nie powinny być w żadnym razie przetwarzane przez osoby do tego nie powołane.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowychTak więc jedną z najbardziej oczywistych sytuacji w których dane osobowe konkretnych osób mogą być przetwarzane to sytuacje gdy taka osoba sama wyrazi zgodę na to, aby jej dane osobowe były przetwarzane. Najczęściej spotykaną sytuacją jest wysłanie na przykład podania o pracę, gdzie koniecznie należy zawrzeć odpowiednią klauzulę dotyczącą zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób zapewnia się duże bezpieczeństwo danych osobowych ale umożliwia się także ich przetwarzanie w określonych warunkach. Innym warunkiem, który musi zaistnieć aby dane osobowe mogły być przetwarzane jest oczywiście to, iż przetwarzanie to jest jak najbardziej konieczne do przeprowadzenia ogólnych czynności, czyli podanego już w przykładzie rozpatrzenia umowy o pracę.

Zgoda na przetwarzanie swoich danych

Zawsze raz wydaną zgodę na przetwarzanie swoich danych można też cofnąć. Może dotyczyć to chociażby adresu swojej poczty elektronicznej. Jeśli wyrazimy zgodę na wykorzystywanie go do wysyłania wiadomości na nasz mail, to zawsze powinniśmy mieć możliwość cofnięcia takiego zgodny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy oferty sklepów czy też innych firm działających za pośrednictwem sieci, wysyłane są z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania na podany przez konkretną osobę adres poczty elektronicznej. Zawsze powinna istnieć możliwość szybkiej rezygnacji z konkretnej usługi. Na ogół wykonuje się to korzystając po prostu z podanego linka, na samym dole wiadomości. W taki sposób każdy ma możliwość, a przynajmniej zgodnie z prawem powinien mieć, na zrezygnowanie z takiego właśnie sposobu informowania czy też przysyłania różnych ofert reklamowych.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz