Follow Us

Różne sposoby komunikacji bezpośredniej

Ważnym elementem na płaszczyźnie marketingowej, jest szeroko rozumiana komunikacja bezpośrednia. Sprzedaż bezpośrednia to rozwiązanie, które opiera się przede wszystkim na wspomnianej komunikacji. Osoba oferująca konkretny produkt powinna w ciekawy i interesujący sposób przedstawić oferowane artykuły, zaprezentować ich właściwości, ze szczególnym uwzględnieniem zalet.

Różne sposoby komunikacji bezpośredniejAnalizując tę kwestię należy pamiętać, że bezpośredni sposób komunikacji opiera się zarówno na stronie werbalnej, jak i niewerbalnej, a co ciekawsze, tych drugich jest znacznie więcej.

Prezentacja produktu

Przykładem może być spotkanie promocyjno-sprzedażowe. Oczywisty jest fakt, iż uczestnicy spotkania nie mają obowiązku nabywania oferowanego produktu, aczkolwiek zadaniem handlowca tudzież prezentera jest odpowiednie zaprezentowanie oferowanego produktu. Za pomocą mowy przekazywane jest zaledwie 35% informacji, pozostała część to gesty, mimika i postawa ciała.

Jeśli sprzedający mówi cicho, ucieka wzrokiem, zaciska wagi i pięści, prawdopodobieństwo, że przekona potencjalnych klientów do nabycia konkretnego produktu jest bardzo niewielkie. Brak pewności siebie to cecha, która powoduje, że kontakt pomiędzy handlowcem a potencjalnymi klientami jest niepełny, handlowiec sprawia wrażenie osoby nieśmiałej, nieprzygotowanej, niekiedy wręcz skłonnej do ucieczki.

Wywieranie presji

Niekorzystna jest również zbyt duża pewność siebie i usilne przekonywanie do zakupu. Niestety, presja przynosi często efekty odwrotne do pożądanych – klient, który jest zainteresowany ofertą, nie dokonuje transakcji ze względu na zachowanie sprzedającego.

Optymalnym rozwiązaniem na tej płaszczyźnie jest asertywne zachowanie sprzedającego. Empatia, uśmiech oraz umiejętne przedstawienie zalet oferowanych produktów to duże prawdopodobieństwo sukcesu handlowego.

Warto dodać, że handlowiec ma obowiązek rzetelnie zaprezentować towar, udzielając potencjalnym klientom wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania. Przyjazne nastawienie zachęca uczestników spotkania do nabycia konkretnego produktu.

Na temat komunikacji bezpośredniej w kontekście strategii marketingowej przeczytać można na stronie: http://www.directchannel.pl/.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz