Follow Us

Szkolenia językowe dla firm

Szkolenia językowe dla firm

W programach finansowanych z europejskich środków są też pieniądze na kursy dla pracowników chcących podnieść swoje kwalifikacje. Od kilku lat ludzie i ich wiedza , a dodatkowo kwalifikacji stają się najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstw.

Największe firmy w państwie zdając sobie z tego sprawę, inwestują corocznie ogromne budżety w szkolenia językowe dla firm oraz kursy dla pracowników. Dofinansowaniem mogą być ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i fachowych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw wykonane w oparciu o strategie rozwoju firm.

Wymagania

KredkiWarunkiem uznania projektu za ponadregionalny i zamknięty jest posiadanie przez firmę struktur organizacyjnych w co najmniej 2 województwach. Jednakże uczestnicy szkoleń (pracownicy firmy) muszą wykonywać pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w przynajmniej 2 województwach, a liczba osób objętych doradztwem z danego województwa wynosi co najwyżej 90% ogółu. Przez strukturę organizacyjną powinno się rozumieć na przykład przedstawicielstwa, filie, oddziały.

Kto uczestniczy?

Nauka języków obcychUczestnikami szkoleń i doradztwa mogą być pracownicy firmy, którzy zostali wydelegowani przez osobistych pracodawców na szkolenie lub szkolenia menedżerskie albo doradztwo oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Coraz więcej firm może sobie pozwolić na realizację ambitnych projektów szkoleniowo – doradczych, które obejmują nie tylko top management niemniej jednak także pracowników niższego szczebla, których kompetencje i wiedza są wszak równie ważne z punktu widzenia sprawnego działania przedsiębiorstwa.

Nieznajomość języka szkodzi

Język angielski - szkolenieW tych czasach nieznajomość języka to nie tylko wstyd, ale i duże utrudnienie dlatego też coraz więcej pracowników podejmuje naukę na kursach językowych dlatego ważną rzeczą dla pracodawców jest angielski dla firm. Kto wyjeżdża na zagraniczne wakacje w sierpniu i wrześniu, ma duże szanse, aby z ludźmi nie dogadywać się na migi a rozmawiać w obcych językach. Oferta kursów językowych organizowanych latem jest wspaniałym pomysłem nie tylko dla dzieci ale i pracowników dużych firm.

Z wakacyjnych, zazwyczaj intensywnych kursów mogą również korzystać osoby, którym pogłębienie znajomości języka obcego nie przyda się na urlopie, ale teraz w pracy, szkole czy na uczelni. No i są wymarzoną okazją do odświeżenia sobie pewnych zapomnianych słów. Języki obce są bardzo przydatne w przyszłości naszej kariery zawodowej dlatego coraz więcej pracowników na różnych szczeblach decyduje się na kurs językowy.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz